TRANSPORT KRZAK

D O K U M E N T Y   R E J E S T R O W E

Do wglądu załączyliśmy aktualne dokumenty naszej firmy.

·       Aktualny odpis z CEIDG

·       Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

·       Zaświadczenie o nadanym numerze NIP

·       Licencja na wykonywanie transportu drogowego rzeczy

·       Ubezpieczenie firmy na kwotę 270 000 zł  str1/str2/str3

·       Ubezpieczenie przewoźnika drogowego w ruchu krajowym na kwotę 1 000 000  zł

·       Zaświadczenie z KRK o niekaralności.